Menu

Való Világ 6

A+ A A-

Szabálysértési bírságok gyorshajtás 2013/2014 - Közlekedési szabálysértési bírságok

az alábbi táblázatból kikereshető, hogy a hatályban lévő, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet alapján mennyi büntetést kell fizetni az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság esetén.

 

 

Megnevezés, cselekmény A megszegett jogszabályi rendelkezés Helyszíni bírság összege Pénzbírság összege

 

Ittas vezetés
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 15000 Ft 30000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 20000 Ft 40000 Ft
Szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek Szabs. tv. 217. § a) pont 25000 Ft 50000 Ft
Vezetésének átengedése olyan személynek, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van Szabs. tv. 217. § b) pont 25000 Ft 50000 Ft

 

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet: a továbbiakban: KRESZ) 28. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § (5) és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés 15000 Ft 30000 Ft
Az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontja; 34. § (8) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
Engedély nélküli vezetés
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 45000 Ft 90000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 35000 Ft 70000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal KRESZ 4. § (2) bekezdés 25000 Ft 50000 Ft
Az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító kategóriával KRESZ 4. § (2) bekezdés 20000 Ft 40000 Ft
A járművezető utánképzésen történő részvételének hiánya miatt szünetel a vezetési jogosultság KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont 45000 Ft 90000 Ft

 

Érvénytelen hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel való közlekedés
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 20000 Ft 40000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 25000 Ft 50000 Ft
A jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 30000 Ft 60000 Ft

 

Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés
Megkülönböztető fényjelzést, vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés 20000 Ft 40000 Ft
A megkülönböztető fényjelzés, vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása Szabs. tv. 223. § b) pont 15000 Ft 30000 Ft

 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)–m), o-u), y), z/1 pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31 § (1)–(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 48. § (7) bekezdés 15000 Ft 30000 Ft
Megállás a "Megállni tilos" jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont 10000 Ft 20000 Ft
Várakozás a "Várakozni tilos" a jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont 10000 Ft 20000 Ft
A "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont 10000 Ft 20000 Ft
A megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (3) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás KRESZ 15. § (5) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése KRESZ 15. § (6) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi KRESZ 15. § (9) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
A mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont 50000 Ft 100000 Ft
Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon KRESZ 37. § (4) bekezdés 20000 Ft 40000 Ft
Megállás "az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban" szabály megszegésével KRESZ 40. § (1) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
Megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad KRESZ 40. § (2) bekezdés 10000 Ft 20000 Ft
Megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont 10000 Ft 20000 Ft
Megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont 20000 Ft 40000 Ft
Megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont 25000 Ft 50000 Ft
Megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont 10000 Ft 20000 Ft
Megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont 10000 Ft 20000 Ft
Megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont 10000 Ft 20000 Ft
Megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont 20000 Ft 40000 Ft
Megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont 20000 Ft 40000 Ft
Megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont 10000 Ft 20000 Ft
A jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont 10000 Ft 20000 Ft
Megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont 15000 Ft 30000 Ft
Megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont 10000 Ft 20000 Ft
Várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont 10000 Ft 20000 Ft
Várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont 10000 Ft 20000 Ft
Várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont 10000 Ft 20000 Ft

 

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
A közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés; 70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés; 15000 Ft 30000 Ft

 

Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése
Szmogriadó elrendelése esetén, vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat, vagy intézkedések megsértése Szabs. tv. 230. § 15000 Ft 30000 Ft

VV Évát (30) pszichiátrián kezelik

BUDAPEST - VV Évát (30) pszichiátrián kezelik! Az egykori valóságshow-hős belátta, élete kisiklott, ezért egy mámoros éjszaka után úgy döntött, kezelteti magát. Önként, taxival ment be az egyik fővárosi kórházba, ahol alkoholproblémáit és pánikbetegségét gyógyítják.

Döntésében az is közrejátszott, hogy rájött, nincs hová mennie, már senki sem fogadja be éjszakára.
Különös, de Éva a kórházban úgy él, mintha wellnessezni ment volna, ottjártunkkor éppen az intézmény udvarán fürdőruhában napozott. Azt is elmondta, ma este egy fodrász barátnője jön, aki elkészíti a haját, másnap műkörmös érkezik majd hozzá. A folyósokon a betegek ráköszönnek, az udvaron pedig rendre kiosztja az arra járókat.

Bevonult. VV Éva három hétre vonult be a pszichiátriára, hogy leszámoljon az ivással és a pszichés problémáival. Szigorú napirend szerint kell élniük, de Éva nem bánja

– Fogsz még inni, miután kimentél innen? – kérdezte egyik betegtársától Éva, majd elmondta neki a véleményét az alkoholistákról.

– Nem szeretem az olyan embereket, akik csak azért jönnek, hogy jól érezzék itt magukat. Én gyógyulni jöttem, betartom a szabályokat – kezdte a VV4 törtetője. – Volt, hogy egy kimenős beteg megkérdezte, hozzon-e egy pohár sört, de én határozottan elutasítottam. Hatodik napja vagyok bent, és szeretnék gyógyultan távozni.

Elég volt abból az életvitelből, amit az elmúlt években produkáltam. Én vagyok az oka, hogy ideáig jutottam. Egyik napról a másikra éltem. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor egy esti iszogatás után egy barátomnál aludtam, de reggel el kellett jönnöm, és nem tudtam, hova is mehetnék. Ekkor betelefonáltam a kórházba, és taxival bejöttem – meséli Éva, akinek három hétig kell bent tartózkodnia, de kedden kimenőt kaphat. Az első szabadnapján strandra megy, de tartja magát a szabályokhoz: nem iszik, és időben visszatér. Szobáját két nővel osztja meg, akikkel jól kijön.

– Azt mondta a pszichológusom, még nem vagyok alkoholista, de jó úton haladok afelé, márpedig én szeretnék családot, gyerekeket, normális életet. Mielőtt bejöttem, elég sokat ittam. Majdnem eljutottam odáig, hogy az utcán kell aludnom. Rájöttem, ha nem változtatok, akkor nekem végem lelkileg, mentálisan és fizikailag is. Most magammal kell törődnöm, meg szeretnék gyógyulni, és újrakezdeni az életem – mesélte Éva, akinek láthatóan jót tettek az elmúlt napok, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak tűnt. Jó hatással van rá, hogy szembenézett a problémáival, azonban az előírt tablettákat nem szedi be. Gyógyszer nélkül szeretne kigyógyulni a függőségéből.

– Itt bent szigorú napirend van, reggel hatkor ébresztenek, majd a napnyitón elmondják a beosztást és a programokat. Ezután jön a gyógyszerosztás, de én nem szedek pirulákat. Utána csoportfoglalkozás, majd napközben szabadfoglalkozás van, lehet jógázni, teniszezni és napozni is. A szüleim és a barátaim büszkék rám. Nem szégyellem, hogy bejöttem, hiszen csak így tudok újra felállni a padlóról – tette hozzá az egykori villalakó, aki napi egy órát beszélget pszichológusával, hogy sikerüljön leszámolnia eddigi életével. – Erős nő vagyok, és elhatároztam, változtatni fogok. Számos tervem van, amelyeket szeretnék megvalósítani.

A hétvégén rendezik meg a VinCE Balatont Balatonfüreden

Csütörtöktől vasárnapig rendezik meg a Kékszalag vitorlásverseny kísérőrendezvényeként a VinCE Balaton borászati, gasztronómiai és szabadidős programot Balatonfüreden

Boros kiállítók

 

 

Tájékoztatásuk szerint a Vitorlás tér és a Tagore sétány elegáns promenáddá változik, ahol jégbe hűtött borokkal várják az érdeklődőket.

A fesztiváli hangulatról Harcsa Veronika, a Falusi Mariann-Sárik Péter duó, az Ivan & The Parazol mellett esténként DJ-k gondoskodnak, míg a kisebbeket gyermekprogramokkal várják a szervezők.

A program célja, hogy felidézze Balatonfüred kulturális hagyományait, emellett a magyar bortermelők minél szélesebb és ízesebb kínálatát is bemutassa a közönségnek.

A borfesztiválon klasszikus balatoni fehérek, olaszrizling és szürkebarát, különleges helyi szőlőfajták, kéknyelű és vulcanus, sauvignon blanc-ok és rozék, könnyű vörösborok is megtalálhatók lesznek több borvidék képviselőivel, mint Villány, Szekszárd, Eger és Etyek. A borok mellett pedig szörpöket és pálinkát is lehet kóstolni.

A közönség Balatonfüred legendás Vitorlás Étterme mellett a grill- és sonkáspultoknál lakhat jól, a főfogások mellett házi készítésű lekvárokat, finomságokat fogyaszthatnak - ígérik a szervezők.

A VinCE Bárban óránként más-más témákban kalauzolnak végig a meghívott előadók, a közönség velük együtt kóstolhatja és fedezheti fel a helyi és hungarikum szőlőfajtákat, pálinkakülönlegességeket vagy épp a nyár koktélslágereit. Itt hallhatnak bővebben az érdeklődők Jókai Mór és Blaha Lujza gasztronómiai munkásságáról, kedvenc receptjeiről is. A Kóstolószalonban 50 fajtajelleges vagy különleges bor körül lehet választani.

Gáspár Evelyn nádszál vékony lett

Lefogyott. A jelenleg Amerikában tanuló lány személyi edző segítségével 56 kilósra fogyott

Miami Beach - Gáspár Evelynnek (19) bejött az amerikai élet. Gáspár Győző (39) lánya már tizenkét kilót fogyott, amióta elköltözött Salgótarjánból, és új életet kezdett az Egyesült Államokban. Evelynre rá sem lehet ismerni azokon a fotókon, amelyeket a közösségi oldalán osztott meg a rajongókkal. Olyan is van közöttük, amelyen az egyetemista csinos idomait mutogatja.

– Nagyon büszke vagyok a lányomra, hiszen amikor még ment a Győzike-show, jóval hetven kiló felett volt a súlya. Azóta kamaszodott, megnőtt – meséli Győző, aki már közel két hónapja nem találkozott Evelynnel, ő is csak fotókon látja a lányát, és telefonon beszélnek. – Már januárban elkezdett tudatosan életmódot változtatni, és a legutóbbi 68 kilóról 56-ra fogyott.

Amióta kint él Miamiban, és iskolába jár, rengeteget sportol. A kinti iskolában köteles mindennap edzésekre járni, ott nem egyszerű testnevelésórák vannak, mint itthon, lehet válogatni rengeteg sport közül, amit nagyon élvez.

 És külön foglalkozik vele egy személyi edző, aki étrendet is összeállított neki, ezért ilyen csinos – újságolta Győző, s azt is elárulta, bármennyire is hiányzik nekik Evelyn, nem utaznak ki meglátogatni a lányt. – Egyrészt azért küldtük ki, hogy tanuljon, nem szeretnénk megzavarni, másrészt pedig remélem, hogy az unokatestvérem esküvőjére haza tud repülni, és akkor augusztus végén találkozni fogunk – tette hozzá Győzi

Trafik koncessziós szerződés eladó - ilyen nincs !

Trafik koncessziós szerződés eladó - ilyen nincs ! Ez tilos !

Elvesztették a koncessziót, akik nem nyitottak ki időben. Helyükre új pályázók kerülhetnek.

 

A ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezdeményezi a koncesszió megvonását azoktól, akik az első körben a szerződésben vállalt nyitási kötelezettséget nem tudták teljesíteni - mondta el az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. A július 1-jére nyitást vállalók közül húszan nem kapták meg a NAV-engedélyt, ezért nem tudtak megnyitni.

A vezérigazgató emlékeztetett, hogy 11 koncessziótulajdonos ellen eljárás indult 18 éven aluliak kiszolgálása miatt. Ez először boltbezárást von maga után, a jogszabálysértés ismétlődése esetén pedig koncessziómegvonáshoz is vezethet - mondta.

Új esélyek, ideiglenes trafikok

A visszavont koncessziókra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minden esetben új pályázatot ír majd ki, a felhívás az ND Zrt. honlapján fog megjelenni - jegyezte meg Gyulay Zsolt, aki beszámolt arról is, hogy folyik az első körben eredménytelenül zárult 1417 település esetében a beadott pályázatok értékelése. Addig is az önkormányzati képviselő-testület javaslatára jelölik ki az ideiglenes árusítókat az ellátatlan területeken. Több mint 800 esetben jeleztek vissza az önkormányzatok az ideiglenes árusok kijelölésére.

Karon ülők sem mehetnek cigiboltba

A 4 éves gyermeket kiküldő trafikos ügyére úgy reagált:  a törvény szerint 18 éven aluliak nem léphetnek be nemzeti dohányboltba, és ez minden kiskorúra vonatkozik. A vevőknek tudomásul kell venniük, hogy 18 éven aluli gyereket - még akkor sem, ha karon ülő - nem lehet bevinni a nemzeti dohányboltba. Hozzátette: a nemzeti dohányboltok megnyitásával új eladói és vevői kultúrát is el kell sajátítani.

A vezérigazgató szerint egyébként alakul a fegyelem. Mint mondta: a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény hatályba lépése előtt "50 százalék volt a kifogásolási arány" az egyéb kereskedelmi egységekben. A jogszabály hatályba lépése óta a törvény hatására és a fokozott országos ellenőrzés következményeként ez az arány folyamatosan csökken, a javuló tendenciát mutatja, hogy nemrégiben még az arány 14 százalék volt, a legutóbbi ellenőrzésen pedig senki nem szolgált ki fiatalkorút.

 

Az általam elnyert koncessziós jogok közül az egyik településen fekvő, általam kiszemelt üzlethelyiség mindenben megfelel az előírásoknak, ami alapján Nemzeti Dohánybolt létesíthető ott. Csupán két fontos kérdésemre nem találtam kielégítő választ sehol sem...

2013.05.02.

A kérdés folytatása:

...Az üzlethelyiségnek abban az esetben, ha kizárólag dohányterméket és kellékeit szeretnék árusítani, kell-e vizesblokkal és öltözővel rendelkeznie, vagy elegendő a tőle 2 méterre lévő szomszédos üzlethelyiség vizesblokkjának használata az alkalmazott számára szükség esetén.
A másik kérdésem, hogy a különálló Dohányboltban szükséges e külön villanyórát igényelnem, vagy elegendő-e egy almérő beépítése a szomszédos bolt főmérője alá. ha annak tulaja vállalja, hogy biztosítja számomra az energia ellátást folyamatosan?

VÁLASZ:

A vizesblokk és öltöző kialakítására, továbbá az áramfelvétel módjára vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.
Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:
„A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

  • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és
  • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

A vizesblokk és öltöző kialakítására vonatkozó elképzelés vélhetően nem teljesíti a más üzlettől függetlenül funkcionálisan való működtetést, így a kérdésben foglalt eset ellentétes lehet a pályázati kiírással. Az áramfelvétel kapcsán kifejtett elképzelés akkor nem ütközik a pályázati kiírásba, ha a dohánybolt elektromos áram ellátása független a másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától.
A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.