Menu
Prev Next

Szocpol kalkulátor

Számoljon velünk

%

Ft,-

Ft,-

A+ A A-

Szocpol 2014 - Kalkulátor, feltételek, részletek

Mi kell a szocpol igényléshez 2014-től? Feltételek :

Szocpol melyik banknál igényelhető?

OTP Bank - Vissza nem térítendő állami támogatás - szocpol

Szocpol | FHB Bank

UniCredit Bank Hungary Zrt. | Lakásépítési támogatás, szocpol

Mennyi a szocpol összege és mi határozza meg?

  • A gyermekek száma
  • A lakóépület hasznos alapterülete
  • A lakóingatlan energetikai minősítése

 

Vissza nem térítendő állami támogatás (szocpol) vehető igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott

- építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, illetve

- használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához.

Új lakásnak az számít, mely

- az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedély köteles, vagy

- az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A támogatás azonban csak abban az esetben vehető igénybe, ha építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén áfa és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 ezer forintot.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

  • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
  • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A 256/2011. számú kormányrendeletben olvashatók a 2012. január 1-től hatályos Lakásépítési támogatás részletei.

AlapterületTámogatás 2 gyermek esetén
60-75 m2 800 000 Ft.
75,01-90 m2 1 000 000 Ft.
90,1m2–160m2 1 300 000 Ft.

 

AlapterületTámogatás 3 gyermek esetén
70-85 m2 1 200 000 Ft
85,01-100 m2 1 500 000 Ft
100,1m2–160m2 2 000 000 Ft

 

AlapterületTámogatás 4 vagy több gyermek esetén
80-95 m2 1 600 000 Ft
95,01-110 m2 2 000 000 Ft
110,1m2–160m2 2 500 000 Ft

 

Amennyiben „A” energetikai kategóriájú lakás kerül építésre, akkor a fenti értékek esetén 1,1 szeres szorzót kell alkalmazni. „A+” energiaosztály esetén a szorzó 1,2, míg passzív házaknál 1,3. forrás

Az igénylőnek a vásárolni kívánt lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a hitelintézetnél be kell mutatnia, illetve lakás építése esetén a hitelintézethez be kell nyújtania az energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról, amely ugyancsak „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú lehet.

Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül – köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni.

Költségek szocpol igénylés esetén :

Amennyiben a szocpol mellé hitelt is igényel, az alábbi költségeket általában nem kell megfizetni. Ha csak szocpolt igényel, a következő költségekkel számolj:

  • Köztartozás‐mentesség igazolása: 3.000 Ft
  • Egészségbiztosítási igazolás: 3.000 Ft
  • Tulajdoni lap másolata: 3.600 Ft/6.000 Ft
  • Értékbecslés (vagy helyszíni szemle): 17.500 Ft
  • Energiatanúsítvány: 18.000 Ft – 35.000 Ft

Összköltsége tehát 45,000 és 65,000 forint között lesz, ha csak szocpolt szeretne.

 

Már a 2014-es választási kampányban is téma a szocpol :

 

LMP: 2010-es célok vannak

Az LMP szándékairól 2010-es programjuk alapján tudtunk tájékozódni. Ebben kiemelt cél a lakhatáshoz való jog alkotmányba foglalása. A legfontosabb feladatok között szerepel a hosszú távú nemzeti lakáspolitikai program kidolgozása, hogy "mindenkinek lehetősége legyen megfelelő otthonhoz jutni, azoknak is, akik önerőből ezt nem tudnák megszerezni". Hangsúlyozzák, hogy a lakástámogatásokat nagyobb mértékben kell célzottan az arra valóban rászoruló csoportokhoz és a kritikus területekre eljuttatni.

A célzott forrásokat egy kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítására, a lakásfenntartási támogatás kiterjesztésére és emelésére, a szegregált telepek felszámolására és rehabilitációs programjainak felgyorsítására, a kilakoltatások megelőzésére, a hajléktalanság visszaszorítására használnák fel.

A lakásépítési kedvezményeket (SZOCPOL) úgy alakítanák át, hogy azonos támogatás járjon használt és új lakás vásárlása esetén; a támogatás összege legyen differenciált a háztartás jövedelme és vagyona alapján; a támogatást át lehessen váltani hosszú távú lakáshitel-törlesztési támogatásra és lakbér-támogatásra.

Elengedhetetlennek tartják egy kiterjedt közösségi lakásszektor kialakítását: növelnék a közösségi (állami, önkormányzati, szövetkezeti) tulajdonú lakások számát, bizonyos feltételekkel magántulajdonú lakások bevonásával is. Koncepciót dolgoznának ki a lakásügyi jogszabályok módosítására, a közösségi lakásszektort üzemeltető intézményrendszer kialakítására, a bérlakások elosztásának elveire és a kapcsolódó lakbértámogatás szabályaira.

A lakásfenntartási támogatást jelentős kiterjesztését és emelését, valamint a normatív lakásköltség lakástípusok szerinti differenciálását tartják szükségesnek. Az LMP szerint kiemelt jelentőségű feladat a hajléktalanná válás,illetve a lakhatást veszélyeztető hátralékok kialakulásának megelőzése és a létrejött hátralékok kezelése, a hajléktalan-ellátás fejlesztése, valamint az utcai hajléktalanság visszaszorítása.

A rezsiköltségek csökkentését takarékosságra ösztönző, célzott, lakásfenntartási támogatással kombinált gázár-támogatási programmal oldanák meg.

DK: új adósságkonszolidációra van szükség

A Demokratikus Koalíció szerint a következő kormányzati ciklusban megkerülhetetlen a lakhatási kérdések komplex kezelése. A párt szerint ezt indokolja a lakásvesztés megelőzése, a támogatások építés és felújítás közötti megosztásának újragondolása, a bérlakásállomány növelésének igénye. Olyan lakáspolitikát sürgetnek, amelyben megoldást kell keresni devizahitelesek problémáira, amely szerintük további állami szerepvállalást igényel, különösen a fizetésképtelenné vált családok esetében.

A közüzemi tartozások kezelésére új adósságkonszolidációt tartanak szükségesnek, javasolják a többi között intelligens és előre fizetős mérőórák felszerelését. A rezsiköltségek csökkentését az épület-felújítások támogatására fordítható összegek növelésével fokoznák.

A DK azt kezdeményezi, hogy a következő kormány állami segítséget nyújtson bérlakások építéséhez és lakbértámogatáshoz. Szerintük 15-25 éves távlatban a 20 %-os bérlakás-arány elérését kell megcélozni.

Mivel úgy látják, hogy hiány van megfizethető bérű lakásokból, az európai uniós források az állami és önkormányzati szektor mellett magántársaságokat is bevonnának magasabb használati értékű bérlakások építésébe. Ezzel, valamint az üres lakásállomány mobilizálásával segítenék, hogy a fiatalok és az alacsony jövedelműek bérlakásban oldják meg lakhatásukat. Úgy vélik, a munkavállaláshoz kötött, esetleg a gyermeklétszámmal kombinált magasabb lakhatási támogatással a bérletet mint elérhető és ésszerű lakhatási modellt lehetne elterjeszteni, ami egyben elősegíti a munkaerő mobilitást is.

A DK a lakáspolitika kiemelkedően fontos kérdésének tartja a lakótelepi rezsiköltségek leszorítását. A korszerűsítés ösztönzésére a panelprogram kiterjesztését is fontosnak tartják. tovább